ExtrAXION Výztuže

Nástroj, který umožňuje rychlé, vysoce přesné měření ocelových výztuží přímo z výkresů.

Měření výztuží v konstrukčních výkresech nezávisle na softwaru, ve kterém byl výkres vytvořen.

Program můžete využít pro všechny typy betonových výztuží. Je navržen pro všechny rozpočtáře, stavební inženýry, investory a dodavatele, kteří potřebují přesná data pro výpočet potřebného množství výztuží.Organizace
- Flexibilní řazení umožňuje přidávat výkresy dle struktury projektu.
- Rozměry jsou seřazeny do stromové struktury hlavních, vedlejších a pomocných výztuží.
- Jednoduchá kontrola chyb nebo vynechaných údajů ve výkrese nebo ve stromovém zobrazení pro identifikaci každého prvku, který nebyl započten.

Měření
- Výztuže je možné měřit různými způsoby. Nakreslete nebo zvolte segmenty ve výkrese nebo vyberte tvary z předdefinované knihovny a zadejte délku každé ze stran.
- Každá výztuž patří k prvku konstrukce a proto je jí automaticky přiřazen kód. Uživatel specifikuje délku výztuže, přiřadí ji k výkazu a určí, zda se jedná o hlavní, vedlejší nebo doplňkovou výztuž.
- Je možné zadat i rotaci výztuže pro lepší zobrazení v tabulce s výsledky.
- Po zadání délky a počtu výztuží na danou plochu je celkové množství vypočteno automaticky.

Výkres výztuží

Tabulky
- Tvorba detailní tabulky výztuží z vybraných prvků.
- Export tabulek do xls formátu.

Knihovna
- Více než 150 hotových tvarů výztuží s přednastavenými výchozími hodnotami, které připravili zkušení inženýři.
- Uživatelé mohou přidávat nebo upravovat existující tvary pro pokrytí všech specifických případů.

Výkres výztuží

GDPR Fri Jun 21, 2024 08:40:29
ExtrAXION
Výkazy výměr snadno