ExtrAXION 2D

Rychlá tvorba výkazů výměr pomocí několika alternativních metod měření.

Měření množství, délek, ploch a objemů ze souborů typu obrázek (BMP, GIF, JPG, TIF atd.), vektor (DWG, DXF, DGN, DWF, EMF atd.) i PDF.

Ideální pro architekty, stavební inženýry, rozpočtáře, investory i dodavatele. Urychluje tvorbu cenových nabídek pro nové stavby i rekonstrukce. Tím umožňuje vyšší množství úspěšných nabídek.

Měření ploch

Organizace
- Flexibilní řazení umožňuje přidávat výkresy dle struktury projektu.
- Každý výkres může mít tolik výkazů, kolik je potřeba. Je možné mít otevřeno více výkazů najednou a kopírovat údaje.
- Měření jsou seskupeny do výkazů (stavební, elektrotechnické, strojírenské atd.). Rozměry aktivního výkazu jsou zvýrazněny kvůli jednodušší orientaci.

Měření
- K dispozici jsou čtyři základní typy měření (počet, délka, plocha, objem) a pro každý typ měření je k dispozici několik metod, které umožňují přesné a efektivní dosažení výsledků.
- Spojte každé měření s jednou nebo více položkami výkazu napřímo nebo pomocí vzorců.
- Využijte legendu, štítky a šablony analýzy měření pro jednodušší identifikaci hodnot a kontrolu výsledků.

Spolupráce
- Spolupracujte na projektu s dalšími uživateli. Výkazy umožňují pracovat se stejným výkresem vícero uživatelům souběžně.
- Položky výkazu, parametry atd. jsou během úprav uzamčeny.

Export
- Výkazy a výkresy je možné exportovat ve velkém množství formátů (dwg, dxf, dgn, bmp, jpg, pdf atd.).
- Soupis prací je možné exportovat i v xls formátu. Při exportu je k dispozici možnost filtrování a třídění dat.

Knihovna
- Vytvářejte vlastní typy rozměrů se specifickým parametry a vzorci. Využívají se pro složitější případy, jako výpočet obvodu vzduchového potrubí, hmotnost potrubí a podobně.
- Možnost definice parametrů, které budete využívat ve vzorcích pro výpočet položek výměru.

Měření ploch

GDPR Fri Jun 21, 2024 10:30:36
ExtrAXION
Výkazy výměr snadno